De SLC herdenkt:

Frans Mulder

*1956 †2000

Frans Mulder studeerde aan het Conservatorium van Maastricht Theorie der Muziek bij Jos Besselink, Henri Delnooz en John Slangen en Compositie bij Henri Delnooz en Robert H.P. Platz.

Zijn getuigschrift voor Compositie ontving hij met onderscheiding.

Voorafgaande aan deze muziekopleiding behaalde hij de Akte MO A Pedagogiek aan de Katholieke Leergangen te Sittard, en was hij werkzaam in de lichte muziek als componist, tekstschrijver en uitvoerder.

In 1992 werd zijn cantate in 19 scènes, getiteld Amant Silentium Musae, met teksten van Hans van de Waarsenburg, opgevoerd tijdens het festival Cultura Nova in Heerlen.

Samen met producent Fons Dejong verwierf hij de Campus Nigerprijs van de gemeente Heerlen. Het Genootschap van Nederlandse Componisten reikte hem in 1994 de “Bernhard van den Sightenhorst - Meyer - prijs“ uit.

Frans Mulder was, naast zijn componeerwerk, werkzaam als projectmedewerker bij het Conservatorium van Maastricht en redactiemedewerker Cultuur bij Dagblad De Limburger.

Een CD met Passacaglia e Danza (trio voor klarinet, cello en piano), Etoile de Mer (filmbegeleiding door sopraan, basklarinet, marimba en accordeon) en Amant Silentium Musae (gedichten van Hans van de Waarsenburg voor bariton, basklarinet, cello, trombone, slagwerk en piano is verkrijgbaar via Stichting Moto Carro. Contactpersoon is Zelinda Meli: 043- 343 25 38

De SLC herdenkt:

Willem Kersters

U vindt informatie over Willem Kersters via de website-link hieronder:

Website

De SLC herdenkt:

Dirk Verdonk

Hij stamt in rechte lijn af van de bekende Zuid-Nederlandse componist uit de 16de eeuw Verdonck. Van deze componist bestaat een door Frans Hals geschilderd portret. De voorvaderlijke lijnen worden gedocumenteerd door de Stichting Genealogisch Onderzoek Verdonk. Als leidmotief voor zijn leven noemt hij 'mijn zwakke gezondheid'. Deze hinderde hem zowel bij zijn studie alsook in zijn muzikale carrière. Hij is geboren op 6 october 1922 in Vaals, waar zijn vader bij de grenspolitie werkte. Thuis stond een piano, waarop vader met een violist ongeveer hetzelfde repertoire speelde als André Rieu thans met zijn orkest. Ze traden bij gelegenheden daarmee op. In 1936 stierf zijn moeder, twee jaar later hertrouwde zijn vader en de piano verhuisde mee naar de nieuwe woning. Dirk en zijn zus waren daar niet zeer welkom: zij gingen bij hun grootouders wonen. Dirk kreeg piano- en orgellessen bij organist Knittel van de St. Pauluskerk. Al spoedig kon hij deze ook assisteren en vervangen bij diens vele werkzaamheden, soms drie gezongen missen per dag. Knittel onderwees hem ook in de muziektheoretische vakken contrapunt en harmonieleer. Hij was ook dirigent van het Cecilia Mannenkoor te Vaals.

In 1939 meldde Verdonk zich aan als student bij het Gregoriushaus in Aken, onderdeel van het Conservatorium. De belangrijkste leidende figuren aldaar waren de heren Neuver en Freistedt. Daar volgde hij de opleiding tot kerkmusicus. Dat ging niet zonder moeilijkheden. De Duitsers vielen in 1940 Nederland binnen, Aken was enige tijd onbereikbaar. De studie in Aken duurde tot het grote bombardement in november 1944, waarbij 40 studenten (uit het internaat) van de kerkmuziekschool omkwamen. Mede als gevolg daarvan kon hij de opleiding in Aken niet voltooien.

Dirk Verdonk studeerde vanaf 1958 tot 1960 aan het Conservatorium van Maastricht. Zijn leraren waren o.a. Cardous voor HaFa-directie, K. van Wersch voor piano, M. Koekelkoren voor harmonieleer, W. Heystek voor gehoor/solfège, Th. Franssen voor algemene muziekleer. Door ziekte heeft hij die studie niet af kunnen maken.

Direkt na de bevrijding speelde hij ongeveer een jaar in een dansorkest bij de Amerikanen. En vervolgens is er een lange lijst van werkzaamheden als begeleider van diverse koren, en in kerken bij meerstemmige missen: de St. Pauluskerk, de kloosterkerken van de Camilianen en Redemptoristen, en in andere plaatsen door heel Zuid-Limburg. Hij heeft gewerkt met het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals (van 1960 - 1970 2de dirigent), het St. Josefkoor Vaals, het Camilluskoor, St. Cecilia Gulpen, Mechels Vocaal ensemble. Vanaf de bouw tot en met de sluiting in 2000 was hij gedurende meer dan 20 jaar organist (in vrije dienst) van het St.Josefkerk in Vaals. Hij kon zich zo vrij in zijn beroep bewegen omdat hij financieel onafhankelijk was: "mijn hobby is mijn beroep".

Vanaf 1940 tot ± 1960 componeerde Dirk Verdonk in wat te noemen is: de traditionele stijl. De meeste werken uit die periode heeft hij vernietigd. Werk voor koor is nog te vinden in het archief van het koor van de St. Josefkerk. Ook bevinden zich daar nog enkele koorstukken met orgel van zijn hand. Maatgevend voor de ontwikkeling van zijn eigen stijl is het boek van Herbert Eimert "Lehrbuch der zwölftontechniek" geweest (Breitkopf & Härtel 1973). Vandaar uit creëerde hij zijn eigen muziektaal: componeren met 12 tonen. Ritmisch liet hij zich inspireren door studiewerken te vinden in de Akense muziekbibliotheek of de Maastrichtse stadsbibliotheek, zoals bv. een trompetmethode.

Hoogtepunten zijn voor hem het Schrijvers Herdenkingsconcert (1960-70) met het St.Ceciliakoor Vaals onder zijn leiding in de O.L. Vrouwe Basiliek in Maastricht, met solistische medewerking van de bariton Leo Ketelaars en de organist M. Prange. Verdere hoogtepunten waren enkele concertreizen met het Kon. Mannenkoor St.Cecilia in 1963 naar Innsbruck en Salzburg, waar hij ook dirigeerde. Belangrijk was de uitvoering van zijn Vier Jaargetijden, voor 4 harpen; het werd gecomponeerd voor Phia Berghout, en werd op 13 juli 1980 bij gelegenheid van de 20ste Internationale Harpweek in de Abdijkerk van Rolduc, Kerkrade uitgevoerd. Op 5 october 1997 was er een concert in de Kopermolen te Vaals, vrijwel geheel aan het werk van Dirk Verdonk gewijd. Hij overleed te Vaals op 2 december 2002.

Dirk Verdonk streed onvermoeibaar voor het belang van zijn werk, met daarbij de uitspraak: "onverschilligheid is het grootste onrecht en verdriet dat iemand wordt aangedaan". Zijn werken zijn volgens het contract met de Stichting Matty Niël, gesloten in 2002, reeds grotendeels ondergebracht in het gemeentelijk archief van het Centre Céramique te Maastricht. De overige documenten betreffende de compositorische nalatenschap volgt in 2003.

De opuslijst is in overeenstemming met de reeds gepubliceerde opuslijst 1999 van de Stichting Limburgse Componisten door de componist en thans geactualiseerd.

Door de componist geautoriseerde biografie. In juli 2003 geformuleerd door André Stolwijk.

De SLC herdenkt:

Cornelis Paashuis

Biografie

*14.03.1941 †30.09.2004 Maastricht

Studied electronic and modern composition of music Electronic studio at the Conservatory of Tilburg (NL).

Areas of activity:
  1. Composition of electron./acoustic and computer-music;
  2. Visual computer-art. (Prize "Louis Lumiere ", Paris Nov. 2000);
  3. Philosophy of art;
  4. Design (objects of light).
Organisation:
  1. Co-founder and chairman of D.A.G. Maastricht (Digital Art Group Maastricht);
  2. Member of ISEA (internat. soc. of electron. art);
  3. Founder of art-space m.i.d.o.K.

Opuslijst

Triptyche
piece for several instruments (dodecafony) 1979
Study no 1
(electron.) 4 min.
Study no 2
(electron.) 4 min.
Hommage a Miro
(electron./ acoustic) 3 min. 1983
Impression 1
piano, bass-clarinet, electron arrangement) 5 min.
Impression 2
(electron. arrangement piece of piano of Satie) 5 min
Residu
(electron.) 30 min.
Computer painting/photo
(combination in sound, computer) 5 min.
On my way to...
6 min. (2003)

De SLC herdenkt:

Gerard Franck

*Maastricht, 17 februari 1942 †Venlo, 15 juli 2006

Gerard Franck werd op 17 februari 1942 geboren in Maastricht. Hij overleed 15 juli 2006 te Venlo. In Maastricht studeerde hij aan het Conservatorium piano, koordirectie en schoolmuziek. Sinds 1962 was hij als docent verbonden aan de Venlose Muziekschool. In 1968 vestigde hij zich definitief in Venlo. In datzelfde jaar werd hij dirigent van het Sint Franciscuskoor. Naast het Sint Franciscuskoor leide hij het Venloos Gemengd Koor en was hij dirigent en grote inspirator van Kamerkoor Cantate, waarmee hij nationaal en internationaal veel erkenning oogste.

In opdracht van de Stichting 'Venlo 650 jaar stad' componeerde hij het werk 'Tegenstellingen' , dat in het najaar van 1993 in premiere ging. In 1997 werd in de Maaspoort in Venlo zijn muzikale allegorie "Gablion en Maglionne", een theaterwerk voor solisten, koor en orkest, voor het eerst uitgevoerd, Gerard Franck was initiatiefnemer en voorzitter van het Noordlimburgse "Festival Religieuze Muziek door de eeuwen heen" en mede-organisator van de concerten voor eigentijdse muziek in het Museum Van Bommel-Van Dam onder de titel "Muziek in het Museum".

Gerard Franck was enkele jaren een inspirerend voorzitter en bestuurslid van de Stichting Limburgse Componisten.

Een interview met Gerard Franck op de Rhegie website.

Opuslijst (niet volledig)

Müdes Lies
zang & piano, Tekst: B. von Münchenhausen. 1961/77
Der Abschied des Freundes
zang & piano, Tekst: H. Betge. 1962/77
My heart
zang & piano, Tekst: R. Tagore. 1962/74
Chanson de l'oiseleur
zang & piano, Tekst: J. Prévert. 1978/94
Vijf gedichten in de "verrekijker";
zang & piano, Tekst: M. Maas. 1981/94
Verloren woorden
zang & piano, Tekst: F. Rutten. 1961
Overzicht
zang & piano, Tekst: H.C. Kool. 1963
Fuga
zang, piano & hobo, Tekst: H. Vlaskop. 1976
Nacht
zang & piano, Tekst: J. Slauerhof. 1977
Opvatting
zang & piano, Tekst: J. Slauerhof. 1977
Intenties
zang & piano, Tekst: anoniem. 1977
Gedachte I
piano, 1977
Niemandsland
zang & piano, Tekst: anoniem. 1978
Dans
zang & piano, Tekst: A. Blaman. 1978
Credo
zang & piano, Tekst: R. Campert. 1978
Etoile
zang & piano, Tekst: G. Agel. 1979
Elkaar te zien
zang & piano, Tekst: W. Buning. 1979
Kinderzangspel de "vier fantasietjes".
kinderkoor, jeugdorkest, solisten & spreekstem. 1979
Quand je dis...
koor SSA. 1979; uitg.: Harmonia
Carnaval des Hommes
koor, fl, pno, of: koor, strijkorkest, fl, slgw, pn, Tekst: J. Alsters. 1979
Twee liederen.
zang & piano, Tekst: A. Donker / J.A. der Nouw. 1980
Gedachte II
viool & piano. 1981
Allegro-moderato
viool & piano. 1981
Missa da pacem en Te ergo quaesumus
koor: 3 en 4 gelijke stemmen. 1982
Pieces pour quatres -
4 fluiten. 1983
Vulgata
koor. 1984
Ave generosa, Hymnus de Sancta Mari
koor SATB. 1984
Vier liederen op teksten van M. Messing
zang & piano. 1985
O Beauté, entre en moi
koor SSA. 1985
Lauda Sion (sequentia)
koor SATB & orgel. 1985
Al die Mooie beloften [R.Kopland]
mezzosopr, koor, koperkwartet, buisklokken, pauken & piano. 1988
Kwartet I
fluit, hobo,klarinet,piano. 1989
This is your life
koor SATB, Tekst: Bergman. 1990
Twee koningskinderen
koor SATB, Tekst: G. Komrij. 1990
Four Tagore Songs
sopr.solo, koor, 3 fluiten, piano, Tekst: R. Tagore. 1990
Tegenstellingen
instrum. ens., sopraansolo, koor & declamatie, [div. auteurs]. 1993
Elegia I-II-III
zang & piano, Tekst: M. Hommes. 1993
Ave Maria
koor SATB. 1993
Pater Noster
koor SATB. 1993
Vagabond
zang & piano, Tekst: R. Phelan. 1994
Woorden
koor SATB & orgel. 1994
Muzikale allegorie in 4 akten
lyr. sopr., ten., bar., bas, meisjes- of vrouwenkoor decl., instr.ens., Libretto: M. Hommes. 1995
Dichter
jeugdkoor, Tekst: K. Michel. 1995
Maanlicht in Elche
gelijke stemmen en sopraansolo. 1995
Wer nach Bethlehem fliegen will
koor SATB. 1995
Drie liederen
zang & piano. 1996
Waarheen zal ik gaan?
koor SATB, Tekst: M. Hommes. 1996
Land van mijn oorsprong -Tekst: P. Haimon.
gelijke stemmen SSA. 1996
Drie liederen Nyama I-II-III
zangstem en orgel, versie II: zangstem, dwarsfluit en cello. 1997
Drie klankminiaturen
piano. 1997
Prière de Saint Joseph
sopraan solo, vijfstemmig gemengd koor. 1998

Voetlicht

Onderstaande korte biografien zijn voornamelijk gebaseerd op het boekwerk 'Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg' door Dr. Hans van Dijk, uitgeverij Eisma B.V. Leeuwarden/ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit boek.

De Stichting Limburgse Componisten wil graag de volgende componisten voor het voetlicht plaatsen:

Voetlicht

Andrée Bonhomme

*Maastricht, 1-12-1905 †Brunssum, 1-3-1982.

Zij begon omstreeks 1915 te componeren, aangemoedigd door de Maastrichtse componist Charles Smulders (1863-1934). Zij kreeg theorieles van Henri Hermans. Omstreeks 1928 kwam zij in contact met Marius Milhaud te Parijs. Zij beschouwde hem als haar voornaamste leermeester en bezocht hem geregeld in haar vakanties en besprak met hem haar composities. Aan dit contact kwam in 1940 een einde doordat Milhaud voor de Nazi's moest vluchten naar Amerika.

Na de oorlog studeerde zij nog enige tijd bij de Maastrichtse componist Matty Niël waarna zij zich vestigde in Heerlen als muziekdocente.

Andrée Bonhomme schreef zeer goed voor orkestinstrumenten en wist de talloze mogelijkheden van instrumentatie zeer goed te benutten. Het is merkwaardig dat er veel minder stylistische overeenkomsten met het werk van Milhaud zijn te vinden dan we zouden mogen verwachten.

Bonhomme's muziek blijft altijd tonaal en zij moet niets hebben van verschijnselen als dodecafonie of serialisme, alhoewel zij deze technieken wel beheerste en ze ook kon doceren. Haar werk is geschreven met groot vakmanschap, dat de vergelijking met werk van generatiegenoten met glans kan doorstaan.

Zij schreef liederen, kamermuziek, koorwerken en orkestwerken.

Website

Voetlicht

Mathieu Geelen

Mathieu Geelen is 6 juni 1933 geboren te Sittard.

Hij studeerde aan het Conservatorium te Maastricht piano, orgel, directie, theorie en compositie. Hij is leraar geweest aan enkele Muziekscholen, was werkzaam als kerkmusicus en leidde verschillende koren en orkesten. In 1965 werd hij directeur van de Weerter Muziekschool en in 1972 bekleedde hij dezelfde functie te Eindhoven. Tot 1972 was hij als docent aan het Maastrichts Conservatorium verbonden. Van 1974 tot 1989 was hij directeur van het Twents Conservatorium te Enschede.

Het componeren moest zich tot 1989 beperken tot de schaars beschikbare vrije uurtjes en dagen. Daarna heeft het componeren het grootste deel van zijn dagelijkse werkzaamheden gevormd. Hij componeerde werken voor velerlei bezettingen, zowel vocale als instrumentale en combinaties daarvan. Veel composities zijn in opdracht geschreven van o.a. de Gemeenten Sittard en Eindhoven, N.O.S., Bumafonds, Federatie van Nederlandse Zangersbonden, het Ministerie van C.R.M., het Fonds voor de Scheppende Toonkunst en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Mathieu Geelen is 6 december 1990 overleden te Hengelo, slechts 57 jaar oud.

Website

Voetlicht

Piet Kingma

*Leeuwarden, 29-5-1926 †Arhem, 24-11-1994

Vanaf 1952 wonend in Limburg.

Zijn werk, dat zowel in de wereld van de professionele als van de amateuristische muziekbeoefening bekend is, wortelt in de romantische traditie. Kingma heeft de moed om bewust niet met allerlei nieuwe tendenzen en stromingen van zijn tijd mee te gaan en de opvattingen die hij hierover heeft consequent trouw te blijven. Deze opvattingen verhinderen niet dat hij in zijn oeuvre muzikale kwaliteit, degelijkheid en afwisseling biedt.

Vanaf eind jaren zestig vertoont Kingma een duidelijk voorkeur voor grote ensembles, in het bijzonder voor grote koorwerken met begeleiding. De structuur van zijn werk is bijna steeds logisch en duidelijk.

Website

Voetlicht

Gerard Kockelmans

werd op 5 mei 1925 te Meerssen geboren en hij overleed op 7 September 1965 te Beek. Hij was leraar schoolmuziek, dirigent en theoriedocent aan het conservatorium te Maastricht.

Hij ontwikkelde zijn compositietechnieken via de bestudering van Bachs "Die Kunst der fuge" en de kontrapuntleer van Hindemith, via Strawinsky en Bartók naar de dodecafonie van de Weense school. De laatste jaren van zijn korte leven gebruikte hij uitsluitend bepaalde zelf ontwikkelde seriële toepassingen.

In zijn muziek blijft de romantiek altijd voelbaar, hoewel deze in de latere werken soms wel heel sterk naar de achtergrond wordt teruggedrongen.

Hij schreef missen, motetten, orkestwerken, kamermuziek, koorwerken en liederen in verschillende bezettingen. Voor een uitgebreide biografie en literatuurlijst verwijzen wij naar 'Music Hall, het leven en het werk van Gerard Kockelmans, een veelzijdig componist'. door Margriet Ehlen en Willem Sinninghe Damste, uitgeverij De Lier 1983.

Website

Bekijk de volgende film met muziek van Gerard Kockelmans:

Voetlicht

Matty Niël

Geboren Maastricht 23-11-1918, gestorven Sittard 1989.

Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag schreef hij in een tweetal programmaboekjes van een huldigingsconcert de volgende biografische schets:

Geb. 23 oct. 1918, Vijfharingstraat, Maastricht, oudste zoon arbeidersgezin (ouders: kappersbedrijf).

Vanaf prilste jeugd: onverklaarbare drang naar opera en muziekcentrum Wenen.

Neemt op jeugdige leeftijd besluit om zich geheel aan de muziek te wijden (instrument:piano), nauw contact met Henri Hermans, in die tijd: spil van musicerend Limburg.

Verwezenlijkt op +/- 20 jarige leeftijd jeugddroom en trekt naar Wenen met de (bewuste) bedoeling om de uitersten van de toen bruikbare mogelijkheden: 12-toonstechniek, bij de bron te leren kennen.

Komt via Hermans in contact met Weense componist ANTON WEBERN, wordt diens leerling. Interesse in opera verdwijnt (voor lang), gelooft (onder Webern's invloed), uitsluitend in absolute muziek.

Probeert (uitgaande van bij Webern beleefde ervaring) na Webern's dood (1945) verband te zoeken tussen zijn muziek en de (verborgen en mysterierijke) bronnen van alle kunstmuzieken: de overgang van West-Europese eenstemmigheid naar meerstemmigheid, ziet dit als levenstaak. Interesse in opera hevig terug.

Begint, na diverse mislukte pogingen (op gegevens van Hofmannsthal, Grillparzer, Jean Genet e.a.) omstreeks 1968 met schrijven van eigen libretto, naar “Leonce und Lena” van Georg Buchner. Resultaat: opera “Wege”.

Informatie op Wikipedia

Voetlicht

Willy Paulissen

Geboren 13-4-1919 te Voerendaal, overleden 16-4-1963 te Heerlen.

Hij was gemeenteambtenaar te Heerlen en componeerde uit liefhebberij; hij deed dit echter met zoveel kunde en zijn muziek staat op een dusdanig niveau, dat hij bij de professionele componisten mag worden gerekend. Hij studeerde compositie bij Andrée Bonhomme en Matty Niël.

De grote tragiek bij deze jong gestorven componist ligt in het feit dat zijn werk zo'n hoge muzikale kwaliteit heeft en dat hij eigenlijk onvoldoende tijd heeft gehad zijn talent tot volledige ontplooing te brengen.

In de composities van Paulissen valt een buitengewoon krachtige persoonlijke stijl op met bijzondere aandacht voor de ritmiek. Hij schreef o.a. orkestwerken en kamermuziek.

Voetlicht

Louis Toebosch

U vindt informatie over Louis Toebosch via de website-link hieronder:

Website